top of page

Πιστοποιήσεις Ελέγχου

Σκοπός της HEALTH CERT σα φορέας ελέγχου είναι η διασφάλιση της ποιότητας στον κλάδο της υγείας, πραγματοποιώντας ελέγχους Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Συνθηκών για την Υγιεινή των Χώρων Παροχής Υγείας και των συναφών δραστηριοτήτων.

 

Για το σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει τεχνική οδηγία (HC 1969) για την πρόληψη και τον έλεγχο μολυσματικών ασθενειών που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές συνθήκες στους χώρους παροχής υγείας και καθορίζει το πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου και την έκδοση του πιστοποιητικού της συμμόρφωσης - Certificate of Compliance (CoC).

 

Στηρίζεται πάνω στην Υπουργική Απόφαση Υ1.Γ.Π.114971/2014 - ΦΕΚ 388/Β/18-2-2014 :

Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας.

 

Ο επιθεωρούμενος πρέπει να έχει συμμορφωθεί με την ΥΑ, έχοντας υιοθετήσει κατάλληλο «Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας» και έχοντας λάβει μέριμνα, μεταξύ άλλων για:

 • Συγκρότησης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων,

 • Απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την πολιτική και στρατηγική,

 • Εκπόνηση σε ετήσια βάση σχεδίου δράσης,

 • Περιγραφή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού της,

 • Αποτύπωση ιατρονοσηλευτικών Πρωτοκόλλων, όπου εφαρμόζεται

 • Αποτύπωση εσωτερικής λειτουργίας των κλινικών Τμημάτων

 • Αποτύπωση των διαδικασιών υγιεινής περιβάλλοντος και των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας, προγραμματισμού των προμηθειών, εσωτερικής επικοινωνίας κ.α.

 • Σχέδιο αντιμετώπισης επιδημικών εξάρσεων

 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας

 • Κατάρτιση ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού

 • Σχέδια περιβαλλοντικής δειγματοληψίας για την επιβεβαίωση των πρακτικών υγιεινής

 

Το περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα των παραπάνω αφορά σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης και ο οργανισμός μπορεί να αιτηθεί συνδιαστική επιθεώρηση διαχειριστικού συστήματος βάση του ΕΝ 15224 .

 

Στο πλαίσιο της παρούσας νομοθεσίας θα ελέγχεται και θα υλοποιείται το πρόγραμμα δειγματοληψιών βάση του τρόπου και της συχνότητας που έχει οριστεί από τον χώρο παροχής υγείας και ότι οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO/ IEC 17025, με τρόπο που να πιστοποιείται ο αριθμός των δειγμάτων που έχουν ληφθεί και το αντίστοιχο εργαστηριακό report που συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα.

 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αξιολογούνται από τον επιθεωρούμενο για τη λήψη αποφάσεων βελτίωσης πρακτικών και υποδομών και θα επικοινωνούνται αποκλειστικά μετά από επιθυμία του .

 

Η τεχνική οδηγία της HEALTH CERT εμπεριέχει επίσης βασικές έννοιες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν για την Πρόληψη και Έλεγχο των Λοιμώξεων, τη διαχείριση άψυχου περιβάλλοντος και την αποφυγή διασποράς παθογόνων.

bottom of page